Sidma Romania - Steel Service Center

GDPR

Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor (cunoscut sub denumirea GDPR) a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018.
Acest nou Regulament extinde protecția datelor cu caracter personal și consolidează drepturile fiecărei persoane în ceea ce privește colectarea, stocarea, utilizarea și prelucrarea generală a datelor sale cu caracter personal.
Datele cu caracter personal sunt orice informații care identifică o persoană fizică - locuitor al UE, care indică:

 • Numele si prenumele
 • Numărul de identificare și numărul pașaportului
 • Adresa
 • Data nașterii
 • Nr. de telefon fix / mobil
 • Adresa de email
 • Numărul contului bancar (ΙΒΑΝ)
 • Numărul de TVA
 • Credibilitatea (obligații financiare restante, cum ar fi cecuri fără acoperire, cambii și bilete de bancă neplătite la expirare, ipoteci și prenotări etc.)
 • Orice alte informații, conform cărora o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect.

SIDMA ROMANIA SRL („Societatea") dorește să vă informeze că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, colectate în cadrul tranzacțiilor sale comerciale sau rezultate din contractul de muncă cu angajații săi, se efectuează în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 și cu dispozițiile relevante ale legislației romane pentru protecția datelor cu caracter personal.

Cine vă prelucrează datele cu caracter personal
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se efectuează, conform prevederilor legislației relevante, de către departamentele responsabile ale societății noastre ai căror angajați au fost obligați să respecte obligația de confidențialitate, folosind datele cu caracter personal doar pentru scopurile tranzacțiilor noastre comerciale.
Prelucrarea se limitează la ceea ce este necesar și este realizată de compania noastră, precum și de părțile terțe și subcontractanții colaboratori, în numele nostru pentru asigurarea îndeplinirii cu succes a scopurilor convenite. Datele cu caracter personal nu sunt vândute nimănui. Datele cu caracter personal sunt transmise părților terțe care sunt esențiale în furnizarea serviciilor și produselor solicitate și în facilitarea colaborării convenite între dvs. și societatea noastră sau cu autorități legale, ca parte a obligațiilor noastre legale.

Protejarea datelor dvs. cu caracter personal
Intenția societății noastre este să se asigure că există precauții adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal în orice fază sau locație a prelucrării.
Societatea noastră, precum și subcontractanții noștri, părțile colaboratoare, atunci când sunt folosite, suntem obligați să luăm măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, dezvăluirii, pierderii și modificărilor neautorizate.

Păstrarea datelor cu caracter personal
Pentru a satisface scopurile menționate pentru prelucrarea datelor dvs., vom păstra datele atâta timp cât există o cooperare comercială între noi. Cu toate acestea, putem menține aceste date în continuare, în cazul în care acest lucru este impus de lege, sau pentru interesele legitime proporționale ale societății noastre, până când aceste interese nu mai sunt în vigoare.

Drepturile dvs. în calitate de persoane vizate
Vă informăm că aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informați cu privire la datele cu caracter personal pe care le-am prelucrat și de a solicita o copie a acestora
 • Dreptul de a solicita corectarea datelor
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor sau de a solicita restricții privind prelucrarea acestora. Rețineți că acest lucru poate cauza perturbări în colaborarea și/sau oferirea serviciilor, în funcție de scopurile specifice pentru care sunt prelucrate datele.

Pentru informațiile care au fost colectate doar prin consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul.
Rețineți că, în unele cazuri, drepturile de mai sus pot fi supuse anumitor scutiri, condiții sau premise obligatorii. În acest caz, este posibil să continuăm să prelucrăm aceste date, în cazul în care acest lucru este impus de lege, sau pentru interesele legitime proporționale ale Societății, până când aceste interese nu mai sunt în vigoare.
În cazul în care considerați că nu vă prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal sau că nu am respectat în mod suficient drepturile dvs. conform celor de mai sus, aveți dreptul să faceți o reclamație cu privire la aceasta, la Autoritatea de Supraveghere din țara dvs. de reședință, de angajare sau a SIDMA ROMANIA SRL.

 

Detaliile Autorității de Supraveghere pentru SIDMA ROMANIA SRL sunt:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Web: www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Actualizări ale declarației
În eforturile noastre de a îmbunătăți continuu protecția datelor dvs., a informațiilor dvs. clare și lipsite de ambiguitate cu privire la prelucrarea datelor și la respectarea legislației europene și naționale, prezenta Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal este supusă modificărilor.

Contactați-ne
Pentru orice întrebări privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa: privacy@sidma-ro.vionet.gr

 

Sidma Romania - Steel Service Center Str Oxigenului 2, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Jud. Ilfov 077035
Phone: +4 021 20.90.270, Fax: + 4 021 20.90.115
office@sidma.ro

© Copyright 2019 Sidma Romania SRL. All rights reserved. Design & programming Vectorpixel

RO EN